Met Sommerhus

Sommerhus samen met Joz Knoop

muziek en poëzie in een samenspel.

Sommerhus bestaat uit singer-songwriter/gitarist Vera Jessen Jührend en zanger/contrabassist Peter Jessen. De ontmoeting met dichter Joz Knoop vond plaats tijdens een gezamenlijk optreden. Na uitwisseling van CD’s en bundels toonden Vera en Peter interesse om in het Engels vertaalde jozzonetten van Joz van hun verstillende muziek te voorzien. Zo ontstonden meerdere nieuwe songs en groeide de wens om verder met elkaar te gaan samenwerken. Een programma voor huiskamerconcerten ontstond waarin muziek en poëzie in elkaar opgaan. Op YouTube zijn een 5-tal clips te beluisteren, die deze samenwerking heeft opgeleverd. De vormgeving van deze clips is verzorgd door steeds een andere kunstenaar. De tracks zijn ook te downloaden via Bandcamp.

Dit programma is ontstaan uit een wederzijdse voorliefde voor elkaars werk en is speciaal voor huiskamers en kleine theaters samengesteld. Heeft u een ruime huiskamer, die u met dit samenspel van muziek en poëzie zou willen vullen dan kunt u contact op nemen met Sommerhus of met Joz Knoop, jozknoop@upcmail.nl

Share This